ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania odbędą się w trybie on – line

Grupa 1 – 9.06.2021 godz. 16.30

Grupa 2 – 9.06.2021 godz. 18.00

Grupa 3 – 7.06.2021 godz. 18.00

Grupa 4 – 8.06.2021 godz. 17.00

Grupa 5 – 7.06.2021 godz. 17.30

Grupa 6 – 10.06.2021 godz. 17.10

Grupa 7 – 10.06.2021 godz. 16.30


26.04.2021 r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 26 kwietnia do 07 maja br. (do godz. 15.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców dostępna w systemie rekrutacyjnym) lub złożyć w przedszkolu pisemne potwierdzenie (druk potwierdzenia w zakładce Dla Rodziców – dokumenty).
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga osobistego złożenia dokumentów w placówce.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.


szkolenie


Zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli od 29.03.2021 r.


Psychologiczne Pogotowie Covidowe

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem wsparciem psychologicznym dzieci, młodzieży i rodziców doświadczanych skutkami pandemii,  uruchamiamy dodatkowe numery telefoniczne w celu łatwiejszej komunikacji z psychologami.

Poradnia Błonie – w środy od 13.00 do 15.00, tel. 730 661 336

Poradnia Blizne Jasińskiego – w piątki od 14.00 do 16.00, tel. 730 661 612

Poradnia Dziekanów Leśny – w piątki od 11.00 do 13.00, tel. 881 507 527

Monika Świetlicka

Dyrektor Zespołu Poradni


Rekrutacja – link znajduje się poniżej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.


Dyżur wakacyjny w przedszkolach

Dyżur wakacyjny w przedszkolach – link


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok

szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji – link