Rekrutacja – link znajduje się poniżej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.


Dyżur wakacyjny w przedszkolach

Dyżur wakacyjny w przedszkolach – link


Zebrania dla rodziców w poszczególnych grupach:

17.02- grupa 7, godzina 16.00

18.02 – grupa 3, godzina 17.00

19.02 – grupa 5, godzina 17.00

22.02 – grupa 6, godzina 17.00

23.02 – grupa 4, godzina 16.30

24.02 – grupa 2, godzina 17.00

25.02 – grupa 1, godzina 16.15


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok

szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji – link

Szanowni Państwo!

Nasze przedszkole przystępuje do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Razem na święta”.

Organizujemy zbiórkę na rzecz Fundacji Ochrony Zwierząt w Łomiankach.

Potrzebne są:

– Karma sucha dla kotów sterylizowanych,

– Karma sucha i mokra (puszki, saszetki) dla psów,

– Koce polarowe,

– Szaliki polarowe,

Zbiórka potrwa do dnia 18.12.2020r.

Bardzo prosimy o wsparcie i przyłączenie się do zbiórki darów dla potrzebujących zwierząt.

Przyniesione dary prosimy składać w przedsionku do specjalnie przygotowanego pudełka.

——————————————————————————————————————–

dyplomszkoladohymnu2020

Nasze Przedszkole, tak jak w zeszłym roku weźmie udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

*******************************************************************************************

Nasze Przedszkole włączyło się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Szkoła Pamięta”.

Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Gazetka wykonana w ramach akcji “Szkoła pamięta”. Przedstawia miejsca pamięci bohaterów z naszego regionu.

********************************************************************************************

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Drodzy Rodzice

nasze przedszkole przyłącza się do kampanii ,, 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci to propozycja z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach kampanii Zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych (tel.227519057 wew.117) oraz on-line (Skype – ops@opslomianki.pl) z pracownikami Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny i Punktu Interwencji Kryzysowej, którzy chętnie podzielą się z Państwem doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie procedury Niebieskie Karty oraz przeciwdziałania przemocy. Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia również w czasie kampanii 19 Dni dyżury telefoniczne w Telefonie Zaufania dla dzieci i młodzieży (tel. 880-330-264) oraz dyżury telefoniczne dla rodziców i opiekunów (tel.227519057 wew.117), Szanowni Państwo naszym wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące dzieci –krzywdę, strach, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno dotykać naszych dzieci.

W czasie kampanii mobilizujemy się do jeszcze lepszej współpracy i ochrony dzieci by eliminować niepożądane zjawiska, połączmy się we wspólnym, trwającym 19 dni działaniu by budować lepszy świat dla naszych dzieci. Świat bez przemocy.

Niewątpliwie jednym z kluczy do rozwiązywania wskazanych problemów jest edukacja-podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wokół takich wydarzeń koncentrujmy nasze działania.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej broszurą.

Gadki broszura

GADKI_broszura

Powietrze-PDF

Zał. 4

Zał. 5
Zał. 6
Zał. 7


——————————————————————————————————————–

Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Dziekanowie Leśnym serdecznie dziękuje firmie Marolex Sp. Z o.o. z Dziekanowa Leśnego za podarowanie spryskiwaczy do płynów dezynfekujących.19 listopada zostanie uruchomiony telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon będzie dostępny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w każdą środę i czwartek od 12.00 do 15.00 oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

W przypadku nieobecności osoby dyżurującej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zastrzega sobie prawo do wyłączenia telefonu danego dnia, po wcześniejszej informacji.


Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że właśnie dziś ruszyła nasza strona internetowa.
Będą w niej zamieszczane najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola jak również informacje dla rodziców i innych osób zainteresowanych.
Serdecznie zachęcamy do korzystania ze strony.

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym