Szanowni Państwo!

30.05.2023 r. o godz. 16:00 na stołówce przedszkolnej odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

od września 2023 r.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci odbędą się

19, 20, 21 czerwca 2023 r. w godzinach

16:00-17:00.


Zakończenia roku:

6 czerwca

Grupa 4 – godz. 13.30

Grupa 6 – godz. 14.00

Grupa 1 – godz. 10.00

13 czerwca

Grupa 3 – godz. 13.30

Grupa 2 – godz. 10.00

15 czerwca

Grupa 5 – godz. 13.00

Grupa 7 – godz. 14.00Szanowni rodzice,

zapraszamy do wyrażenia zgody na udział Państwa dzieci w Kampanii Rowerowy Maj 2023.
Kampania trwa od 4 maja 2023 do 31 maja 2023.
Krajowym Organizatorem Kampanii jest Miasto Gdańsk, lokalnym Organizatorem Kampanii w Gminie Łomianki jest (tak jak w poprzednim roku) ICDS Łomianki.

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Poprzednia VIII edycja odbyła się w 46 miastach i gminach polskich, w tym zarówno w największych aglomeracjach, miastach średniej i małej wielkości, jak i w gminach wiejskich. Wiele z nich uczestniczyło w projekcie po raz pierwszy, dla innych była to już kolejna edycja.
Do edycji w kampanii Rowerowy Maj 2023 w Gminie Łomianki zgłosiło się 6 Szkół Podstawowych oraz 4 Przedszkola.
W skali ogólnopolskiej w kampanii Rowerowy Maj 2023 bierze udział 41 miast/gmin.
Więcej informacji:
Rowerowy maj
Zgody mają Państwo umieszczone na Teamsach w plikach grupy. Prosimy osoby zainteresowane udziałem o wydrukowanie i przyniesienie uzupełnionych do przedszkola (do wychowawców grup).
Zgody (klauzula Rodo, wizerunek, zgoda indywidualna na udział).

Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa – przypominamy rodzicom/dzieciom o kaskach i zasadach bezpieczeństwa.


Link dla rodziców do rekrutacji

Rekrutacja 2023/2024 – film instruktażowy rejestracji w Vulcan

Informacja dotycząca rekrutacji 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Dyżur wakacyjny 2023 r. – Link


Projekty edukacyjne realizowane w roku 2022/2023


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Informacje dotyczące programu

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, w wysokości 3 000,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup książek.

Narodowy Program Czytelnictwa Gmina Łomianki