szkolenie


Zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli od 29.03.2021 r.


Psychologiczne Pogotowie Covidowe

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem wsparciem psychologicznym dzieci, młodzieży i rodziców doświadczanych skutkami pandemii,  uruchamiamy dodatkowe numery telefoniczne w celu łatwiejszej komunikacji z psychologami.

Poradnia Błonie – w środy od 13.00 do 15.00, tel. 730 661 336

Poradnia Blizne Jasińskiego – w piątki od 14.00 do 16.00, tel. 730 661 612

Poradnia Dziekanów Leśny – w piątki od 11.00 do 13.00, tel. 881 507 527

Monika Świetlicka

Dyrektor Zespołu Poradni


Rekrutacja – link znajduje się poniżej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.


Dyżur wakacyjny w przedszkolach

Dyżur wakacyjny w przedszkolach – link


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok

szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji – link