Religia: s. Ewelina (Gabriela Kobiela)
Grupa I Poniedziałek 15.00 – 15.15 Wtorek 15.00 – 15.15
Grupa II Poniedziałek 15.15 – 15.30 Wtorek 15.15 – 15.30
Grupa III Wtorek 14.00 – 14.15 Czwartek 14.00 – 14.15
Grupa IV Poniedziałek 13.00 – 13.30 Czwartek 15.00 – 15.30
Grupa V Poniedziałek 13.30 – 14.00 Wtorek 13.30 – 14.00
Grupa VI Poniedziałek 14.00 – 14.30 Czwartek 13.30 – 14.00
Grupa VII Wtorek 13.00 – 13.30 Czwartek 13.00 – 13.30

ps2dl.religia@edulomianki.pl