Dyrektor przedszkola:

mgr Bożena Godzimirska – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor:

mgr Justyna Wawer – Rogowska – nauczyciel mianowany

Nauczyciele:

lic. Justyna Ozdarska – nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Okrasa – Fadrowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Hinz – nauczyciel kontraktowy

mgr Grażyna Kotas – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Urbańska – Pisera – nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Połeć – nauczyciel kontraktowy

mgr Angelika Zalewska – nauczyciel kontraktowy

mgr Agata Cichecka – nauczyciel kontraktowy

mgr Anita Fijałkowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Magda Powierża – nauczyciel kontraktowy

mgr Dorota Piechota – nauczyciel kontraktowy

mgr Weronika Puła – nauczyciel kontraktowy