Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Przewodniczący – Adrianna Sawińska (gr. II)

Skarbnik – Katarzyna Zbrzeźna (gr. I)

Protokolant – Aneta Siniarska (gr. VII)

Przedstawiciele Rady Rodziców poszczególnych grup:

Grupa 1 – Katarzyna Zbrzeźna

Grupa 2 – Adrianna Sawińska

Grupa 3 – Agnieszka Liberadzka

Grupa 4 – Izabela Szepietowska

Grupa 5 – Sandra Sikorska

Grupa 6 – Angelika Jesionek

Grupa 7 – Aneta Siniarska

Numer konta Rady Rodziców: 11800900070019495950010001

Kontakt mailowy z Radą Rodziców: ps2dl.rr@edulomianki.pl