Logopeda

Paulina Olejarczyk

Godziny dyżurowania w przedszkolu:

Poniedziałek : 9:00 – 13:00
Wtorek : 9:00 – 13:00
Środa : 9:00 – 16:00


Po co logopeda w przedszkolu?

Dzieci w wieku przedszkolnym stanowią bardzo niejednorodną grupę pod względem rozwoju mowy. Ten niejednolity poziom sprawia, że już na etapie przedszkolnym dzieci nie mają równych szans na prawidłowy rozwój emocjonalny.

Trudności w komunikacji i werbalnym porozumiewaniu się mogą być przyczyną problemów emocjonalnych, zakłóceń w relacjach społecznych, w tym relacjach z rówieśnikami.

Okres przedszkolny zwany jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. Jest to czas, kiedy dziecko chłonie i przyswaja najwięcej informacji.

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się jego osobowości. Dziecko rozumiejąc mowę poznaje otaczający go świat. Swoje uczucia i spostrzeżenia może wyrazić natomiast poprzez umiejętność mówienia.

W naszym przedszkolu nie tylko logopeda, ale także inni specjaliści, a przede wszystkim nauczyciele w grupach, wspierają dzieci w tym trudnym procesie, jakim jest rozwój mowy.

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Celem zajęć jest głównie profilaktyka wad i zaburzeń mowy, rozwijanie kompetencji językowych, co będzie miło wpływ na późniejsze sukcesy dziecka podczas edukacji szkolnej.

Logopeda zajmuje się również korygowaniem istniejących już wad czy zaburzeń mowy. Zadaniem logopedy jest jednak nie tylko rozpoznanie i korekta poszczególnych głosek. W trakcie badań zwraca on uwagę także na takie aspekty jak: artykulacja, sposób oddychania, ocenia głos, zakres słownictwa, rozumienie, motywacją do mówienia oraz umiejętność tworzenia opowiadań. Logopeda przeprowadza także orientacyjne badanie słuchu, ocenia zgryz oraz w razie potrzeby kieruje na konsultację do innych specjalistów.

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu mają kontakt z logopedą. Po przeprowadzonych na początku roku szkolnego badaniach przesiewowych i postawieniu diagnozy dzieci zastają zakwalifikowane na terapię.

Zajęcia logopedyczne są zawsze tak skonstruowane by uwzględnić nie tylko potrzeby, ale i możliwości dziecka. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Terapia logopedyczna zawsze opiera się na zabawie w trakcie, której realizujemy założone cele tj. korygowanie nieprawidłowej artykulacji, rozwijanie słownictwa, czy naukę prawidłowego sposobu połykania. Dodatkowo podczas terapii usprawniamy m.in. motorykę małą, motorykę dużą, koncentrację, pamięć i koordynację.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzą:

  • diagnoza stanu motoryki aparatu artykulacyjnego i stanu artykulacji
  • prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi, u których stwierdzono taką potrzebę
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
  • wspieranie nauczycieli w grupach w działaniach profilaktycznych i usprawniających aparat mowy dzieci
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
  • konsultacje dla zainteresowanych rodziców

Logopeda prowadzący terapię w naszym przedszkolu posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Jest również certyfikowanym terapeutą ręki oraz k – tapingu*. Swoją wiedzę i umiejętności wplata w terapię logopedyczną, stosując wybrane elementy szczególnie terapii ręki oraz k – tapingu podczas zajęć z dziećmi.

*plastrowanie dynamiczne, polega na oklejaniu różnych części ciała specjalnymi plastrami; w logopedii k – taping stosuje się w celu korekcji mechanicznej aparatu artykulacyjnego lub poprawy jego stabilizacji.