Grupa VII “LISKI”

Nauczyciele: Justyna Wawer – Rogowska

Grażyna Kotas

Pracownik obsługi: Janina Antoniewska

Godziny pracy grupy : 7:30 – 16:30

Konsultacje z nauczycielami grupy:
wtorki i czwartki w godz. 12:00 – 12:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • reagowanie na ustalone sygnały
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej

Obszar emocjonalny

 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy

Obszar społeczny

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń

Obszar poznawczy

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • uczestniczenie w różnych zabawach teatralnych, montażach słowno-muzycznych
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawionych wierszy, opowiadań
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.