Nauczyciele: Weronika Puła

Dorota Piechota

Pracownik obsługi: Barbara Krosnowska

Godziny pracy grupy : 7:00 – 16:00

Spotkania indywidualne z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem – piątki

Program:
„Kocham przedszkole “

Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek