Nauczyciele: Agata Cichecka

Angelika Zalewska

Pracownik obsługi: Janina Antoniewska

Godziny pracy grupy : 7:00 – 16:00

Program:
„Drużyna marzeń “

Autor: Jolanta Wasilewska