Nauczyciele: Magdalena Powierża

Anita Fijałkowska

Pracownik obsługi: Monika Staniszewska

Godziny pracy grupy : 8:00 – 17:00

Program:
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska