Grupa VI “ŻABKI”

Nauczyciele: Agnieszka Urbańska – Pisera

Małgorzata Hinz

Pracownik obsługi: Małgorzata Wino

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki w godz. 12:30 lub 17:00
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Marzec

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń.
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie płynności ruchów.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 • Ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • Prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków.Podejmowanie nowych, trudniejszych.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z Internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni).
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne).
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy.
 • Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.             
 • Zapamiętywanie kilku figur, obrazków pokazywanych kolejno.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wskazywanie pełnych godzin na zegarze.
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami.
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • Poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.
 • Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. Wiatromierz itp.).
 • Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:oszczędnego korzystania z wody.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).
 • Poznawanie etapów rozwojowych np. Żaby, motyla.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. Tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana).
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.