Nauczyciele: Dorota Piechota

Weronika Jóźwiak

Pracownik obsługi: Barbara Krosnowska

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Program:
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska

cele_czerwiec_gr5