Grupa V “PSZCZÓŁKI”

Nauczyciele: Martyna Piekarczyk

Justyna Ozdarska

Pomoc nauczyciela: Blanka Sawicka – Misztal

Pracownik obsługi: Monika Stefaniak

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki w godz. 17:00 lub 17:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Marzec

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Rozwijanie płynności ruchów

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • Poznawanie zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 • Poszerzanie wiadomości na temat Ogrodu Zoologicznego
 • Wyodrębnienie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • Poznanie i stosowanie różnych technik plastycznych
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań
 • Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia
 • Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • Przestrzeganie ustalonych norm i zachowania w grupie (kodeks przedszkolaka)
 • Uczestniczenie we wspólnych grach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela
 • Przestrzeganie zasad zgodnej komunikacji
 • Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • Ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • Zachęcanie do stosowania zasad podstawowych wartości społecznych takich jak: przyjaźń, szacunek, uczciwość, odwaga, dobro
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (wzajemna pomoc, tolerancja względem innych pomysłów kolegów)