Grupa V “PSZCZÓŁKI”

Nauczyciele: Martyna Piekarczyk

Justyna Ozdarska

Pomoc nauczyciela: Blanka Sawicka – Misztal

Pracownik obsługi: Monika Stefaniak

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki w godz. 17:00 lub 17:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń.
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie płynności ruchów.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 • Ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • Prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków. Podejmowanie nowych, trudniejszych.
 • Pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 • Poznawanie zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości.
 • Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
 • Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić podczas wakacyjnych podróży.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych wcześniej małych liter i wielkich liter.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Różnicowanie prawej i lewej strony.
 • Tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą.
 • Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.