Grupa V “PSZCZÓŁKI”

Nauczyciele: Martyna Piekarczyk

Justyna Ozdarska

Pomoc nauczyciela: Blanka Sawicka – Misztal

Pracownik obsługi: Monika Stefaniak

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki w godz. 17:00 lub 17:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Styczeń

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Rozwijanie płynności ruchów
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami).
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 • Przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania w grupie (Grupowy Kodeks Przedszkolaka)
 • Utrwalanie zasad prawidłowej komunikacji i rozwiązywanie sporów bez używania agresji
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • Słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – poznanie informacji jak dokarmiać ptaki.
 •  Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 •  Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 •  Potarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 •  Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych
 •  Dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.