Grupa IV “WIEWIÓRECZKI”

Nauczyciele: Weronika Jóźwiak

Dorota Piechota

Pracownik obsługi: Barbara Krosnowska

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
każdy wtorek godz 17:00
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: 

Rozwój fizyczny:

 • rozwijanie motoryki dużej i koordynacji całego ciała.
 • reagowanie na sygnał prowadzącego
 • rozwijanie motoryki małej
 • rozwijanie zainteresowań tanecznych
 • kształtowanie prawidłowej postawy
 • motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koncentracji, uwagi i zręczności i szybkości

Rozwój emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności wyrażanie swoich emocji werbalnie i niewerbalnie
 • nawiązanie głębszych więzi z rodziną

Rozwój społeczny:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawach
 • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad w zabawach
 • rozwijanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych

Rozwój poznawczy:

 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie umiejętności liczenia głównego i porządkowego
 • rozwijanie orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • rozwijanie umiejętności ustalania elementów w zbiorze.
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie poprawnego wypowiadania się
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo- skutkowego
 • wzbogacenie słownictwa
 • rozwijanie koncentracji i uwagi.
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego