Nauczyciele: Agata Cichecka

Angelika Rudowska

Pracownik obsługi: Janina Antoniewska

Godziny pracy grupy : 6:30 – 16:30

Program:
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska

cele_czerwiec_gr4