Nauczyciele: Małgorzata Hinz

Paulina Okrasa – Fadrowska

Pomoc nauczyciela: Edyta Luma

Pracownik obsługi: Sylwia Bakhtin

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Program: „Kocham przedszkole” 

Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek