Grupa IV “WIEWIÓRECZKI”

Nauczyciele: Weronika Jóźwiak

Dorota Piechota

Pracownik obsługi: Barbara Krosnowska

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
każdy wtorek godz 17:00
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Styczeń

OBSZAR FIZYCZNY:

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • doskonalenie koordynacji ruchowej

OBSZAR SPOŁECZNY:

 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem

OBSZAR EMOCJONALNY:

 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych
 • zacieśnienie więzi rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY:

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • kontynuowanie rytmów
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • poznanie w przyrodzie następstw dni, nocy, oraz pór roku
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na opowiadaniu
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym
 • utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej
 • kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia
 • rozwijanie właściwych umiejętności i przyzwyczajeń, oraz nawyków prozdrowotnych
 • rozwijanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą
 • utrwalenie znajomości podstawowych danych o sobie
 • dostrzeganie w przyrodzie zmian zachodzących w porze zimowej