Nauczyciele: Magdalena Powierża

Anita Fijałkowska

Pracownik obsługi: Monika Staniszewska

Godziny pracy grupy : 7:30 – 17:30

Program:
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska

cele_czerwiec_gr3