Grupa II “MOTYLKI”

Nauczyciele: Anita Fijałkowska

Adrianna Sawińska

Pomoc nauczyciela: Maria Trojanowska

Godziny pracy grupy : 6:30 – 16:30

Konsultacje z nauczycielami grupy:
wtorki w godz. 11:30 i 16:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwój fizyczny

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • Dbanie o higienę osobistą
 • poprzez częste mycie rąk

Rozwój emocjonalny

 • nazywanie własnych emocji
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych

Rozwój społeczny

 • zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez zabawy z rodzicami
 • doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej

Rozwój poznawczy

Aktywność przyrodnicza

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem

Aktywność polonistyczna

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się

Aktywność matematyczna

 • przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach

Aktywność plastyczna

 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem

Aktywność muzyczna

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, rytmicznych i ilustracyjnych.