Nauczyciele: Małgorzata Hinz

Paulina Okrasa – Fadrowska

Pracownik obsługi:

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17.00

Spotkania indywidualne z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem – czwartki

Program:
„Kocham przedszkole”

Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek