Nauczyciele: Justyna Wawer-Rogowska

Paulina Połeć

Pracownik obsługi: Edyta Orepuk

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17.00

Program:
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska

cele_czerwiec_gr2