Grupa II “MOTYLKI”

Nauczyciele: Anita Fijałkowska

Adrianna Sawińska

Pomoc nauczyciela: Maria Trojanowska

Godziny pracy grupy : 6:30 – 16:30

Konsultacje z nauczycielami grupy:
wtorki w godz. 11:30 i 16:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Styczeń

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwój fizyczny

 •  uczestniczenie we wspólnych zabawach : orientacyjno-porządkowych, ruchowych, rytmiczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowo-naśladowczych, w zabawach z elementami celowania i wyskoku
 •  branie udziału w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę ciała

Rozwój emocjonalny

 •  dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii wobec innych ludzi i zwierząt

Rozwój społeczny

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, przejmowanych od pokoleń

Rozwój poznawczy

Aktywność przyrodnicza

 • dostrzeganie rytmiczności w przyrodzie
 • dostrzeganie różnic pór roku
 • pomaganie zwierzętom np. dokarmianie ptaków zimą
 • Aktywność polonistyczna
 •  nabywanie umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją)
 • wzbogacanie dziecięcego słownictwa
 • rozwijanie sprawności językowej

Aktywność matematyczna

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • rozpoznawanie i nazywanie znaków figur i symboli
 •  liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

Aktywność plastyczna

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej

Aktywność muzyczna

 • rozwijanie pamięci muzycznej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci