Grupa I “BIEDRONKI”

Nauczyciele: Bożena Godzimirska

Paulina Połeć

Pomoc nauczyciela: Paulina Jaworska

Godziny pracy grupy : 8:00 – 16:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki godz. 16
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Styczeń

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie więzi z rodziną
 • umiejętność wyczuwania emocji osób z najbliższego otoczenia
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • Budowanie relacji w grupie
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie
 • Integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach

IV poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie pamięci muzycznej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 4
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wzbogacenie wiedzy na temat tekstów literackich
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom