Nauczyciele: Bożena Godzimirska

Magdalena Powierża

Pomoc nauczyciela: Maria Trojanowska

Pracownik obsługi: Agata Burzyńska

Godziny pracy grupy : 8:00 – 16:00

Program: „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska