Grupa I “BIEDRONKI”

Nauczyciele: Bożena Godzimirska

Paulina Połeć

Pomoc nauczyciela: Paulina Jaworska

Godziny pracy grupy : 8:00 – 16:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki godz. 16
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Marzec

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

-rozwijanie sprawności manualnej

– rozwijanie koordynacji ruchowej

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej

– rozw3ijanie sprawności fizycznej

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

– umacnianie więzi z rodziną

– umiejętność wyczuwania emocji osób z najbliższego otoczenia

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

– Wdrażanie do współdziałania w grupie

– Integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej

– Wdrażanie do zgodnej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym

– rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach

IV poznawczy obszar rozwoju dziecka

– wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli

-wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt leśnych

– wzbogacanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych

– rozwijanie kompetencji matematycznych

– rozwijanie zainteresowania przyrodą

– kształtowanie umiejętności prawidłowej artykulacji głoski S

– rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów

– ćwiczenia spostrzegawczości

– rozwijanie koncentracji uwagi

– wzbogacanie zasobu słownictwa

– rozwijanie umiejętności liczenia  na konkretach

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej