Nauczyciele: Bożena Godzimirska

Justyna Ozdarska

Pomoc nauczyciela: Maria Trojanowska

Edyta Luma

Pracownik obsługi: Agnieszka Ługiewicz

Godziny pracy grupy : 8:00 – 16:00

Spotkania indywidualne z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem – czwartki

Program: „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. “

Autor: Jolanta Wasilewska