26.06.2020 r.

Temat: Bezpieczne wakacje.

Pomoce dydaktyczne:  karton, figura geometryczna, ołówek, kredki, klej, różne elementy dekoracyjne.P

Propozycje zabaw:

Dziś zacznijmy od karty pracy – wakacyjna chmura wyrazów – Dziecko ma za zadanie odnaleźć takie same słowa i je policzyć.

https://drive.google.com/file/d/1pvdtvqFR5_pyZ0AXm8xSd4WAASFZ4_WF/view

„Bezpieczne zachowania” – Dziecko ogląda animację –

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug a następnie stara się odpowiedzieć, jak należy  postąpić w sytuacji zagrożenia, np.: Gdzie należy zadzwonić, gdy ktoś źle się poczuje albo, co zrobić gdy nieznajomy będzie chciał nas odprowadzić do domu.

Czas na utrwalenie liter – Dziecko ma za zadanie posłuchać, a następnie zaznaczyć na ekranie prawidłową literę. W celu utrudnienia zadania, Rodzic może poprosić, aby odpowiedziało, jaki wyraz zaczyna się na poszczególną literę.

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/80d151907ae55558ecbe836ad2f6d58f_/index.html

Rozpoczęło się lato! Warto przypomnieć Dziecku nazwy miesięcy. Rodzic towarzyszy Dziecku w trakcie wykonywania tego zdania. Rodzic czyta nazwy poszczególnych miesięcy, a dziecko ma za zadanie zlokalizować nazwę miesiąca odpowiadającego danej porze roku.

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/ff8c61632ab3794ecfb05e9eb5ca0152_/index.html  W trakcie zadania, chętne dzieci mogą wymienić charakterystyczne cechy dla danej pory roku.

Ostatnią propozycją jest stworzenie zwierząt które możemy spotkać w trakcie wakacji z figur geometrycznych. Dziecko wybiera dowolną figurę geometryczną i odrysowuje jej kształt na kartonie. Następnie przekształca figurę tworząc, np. zwierzątko – dorysowuje do figury odpowiednie części ciała wybranego zwierzątka, koloruje je, naklejają elementy. Opowiadają o swojej pracy Rodzicowi.

Udanej zabawy!