29.05.2020 r.

Temat:  Przyjaciel dobry na wszystko

Pomoce dydaktyczne:  wiersz Adama Mickiewicza „Przyjaciele” – dostępny w internecie, karta pracy z figurami geometrycznymi , kredki, nożyczki

 Propozycja zabaw

Dziecko słucha wiersza Adama Mickiewicza „ Przyjaciele” wiersz dostępny w internecie. Po wysłuchaniu wiersza mamy okazję porozmawiać z dzieckiem. Zadajemy dziecku pytania:

O kim opowiada wiersz?

Co robili bohaterowie wiersza?

Jak myślisz kto to jest prawdziwy przyjaciel?

Czy Leszek był prawdziwym przyjacielem Mieszka?

Co znaczą słowa prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie?

Następnierodzic pyta dziecko jak byś się zachował w sytuacji kiedy :  Twój przyjaciel jest bardzo smutny. Jeden z kolegów z waszej przedszkolnej grupy zburzył mu budowlę z klocków. Przyjaciel chciał ją po południu pokazać mamie. CO można zrobić, żeby poprawić mu humor.

Zabawa wyrabiająca reakcję na zmiany tempa – dziecko kładzie się na dywanie  na plecach  naśladuje jazdę na rowerze, rodzic mówi teraz jedziemy pod górę – dziecko powoli przebiera nogami, teraz zjeżdżamy z górki- dziecko szybciej wykonuje ćwiczenie. Takie ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

Zabawa-  Zrób to coja  rodzic pokazuje różne miny wesołą, smutną, złą, zdziwioną- zadaniem dziecka jest zrobić taką samą minę.

Zadaniem dziecka jest nazwać figury geometryczne,  narysować po dwie takie same figury.  Chętne dzieci mogą pokolorować, wyciąć figury geometryczne i ułożyć z nich dowolny obrazek np.  robota

Życzę udanej zabawy

Skip to content